Kompletna izrada elektro projektne dokumentacije za KOMPLEKS internacionalnog univerziteta na Ilidži u Sarajevu sa 22 objekta, ukupne zatvorene površine 70.000 m2 i sa, vanjskim TS-ima i vanjskim uređenjem na površini od 20.000 m2, izrađenim u posebnim projektima i to :
a) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje fakulteta za menadžment i javnu administraciju
b) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje fakulteta za umjetnost i društvene nauke
c) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje fakulteta tehničkih nauka
d) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje medicinskog fakulteta
e) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje objekta rektorata
f) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje objekta biblioteke i škole za strane jezike
g) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje objekta obezbijeđenje i informacija
h) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje studentskih domova 1,2,3,4 i 5
i) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje hotela sa četri zvjezdice
j) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje prodajni centar-šoping centar
k) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje objekte džamije,pravoslavne crkve,
katoličke crkve i sinagoge
l) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje objekta kotlovnice i labaratorije
m) Projekat elektro instalacija trafo stanica 3x1MVA, agregatskim postrojenjem 700 kVA,
sa vanjskom rasvjetom i vanjskom infrastrukturom jake i slabe struje za objekte INU-a.