Izrada projekta benzinske pumpe i pratećih objekata Susa commerce u Visokom i izvođenje kompletnih elektro radova.